Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE AAM/18/2012, de 7 de febrer, per la qual es reconeixen amb caràcter definitiu el Consell Regulador provisional i el Reglament de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document AAM/0018/2012

  • Data del document 07/02/2012

  • Data de publicació 14/02/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6066

TEXT PUBLICAT

L’Ordre AAR/221/2008, de 7 de maig, aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme.

Aquesta Ordre AAR/221/2008 està modificada per l’Ordre AAR/482/2010, de 8 d’octubre, i concretament l’article 1 modifica el nom de la Denominació d’Origen Protegida en el títol i en el text de tota l’Ordre per Denominació d’Origen Protegida Mongeta del Ganxet.

L’Ordre AAR/221/2008 atorga a l’article 1 el reconeixement transitori a la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Mongeta del Ganxet. A l’article 2 s’aprova, amb caràcter transitori fins a la seva inscripció definitiva en el Registre comunitari, el Reglament de la DOP Mongeta del Ganxet, el qual figura a l’annex 1 de l’Ordre esmentada. I a l’article 3, es reconeix el Consell Regulador provisional de la DOP Mongeta del Ganxet.

D’acord amb el Reglament d’execució (UE) núm. 1376/2011 de la Comissió de 20 de desembre de 2011, pel qual s’inscriu una denominació en el Registre de denominacions d’origen protegides i d’indicacions geogràfiques protegides (DOUE L343, de 23 de desembre de 2011), es va inscriure la DOP Mongeta del Ganxet en el Registre esmentat.

D’acord amb l’article 6.4 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, un cop la Comissió Europea hagi inscrit en el Registre comunitari la denominació d’origen protegida (DOP), es dictarà una ordre del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), que es publicarà al DOGC, per la qual es reconeixeran amb caràcter definitiu el Consell Regulador provisional i el Reglament de la DOP.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries,

Ordeno:

Atorgar el reconeixement definitiu al Consell Regulador provisional i al Reglament de la Denominació d’Origen Protegida Mongeta del Ganxet.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(12.038.057)