Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 154/2012, de 20 de novembre, de concessió dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2012.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  • Núm. del document 154/2012

  • Data del document 20/11/2012

  • Data de publicació 22/11/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6259

Correccions d'errades
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

El Decret 147/2008, de 22 de juliol, va regular els guardons Medalla al treball i Placa al treball President Macià, amb la finalitat de reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques, en l’àmbit del treball.

L’article 3 del Decret esmentat estableix com a destinatàries de la Medalla al treball President Macià aquelles persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del món del treball; per la seva banda, la Placa al treball President Macià té com a destinatàries les empreses o organitzacions que hagin destacat en alguna de les categories de seguretat i salut en el treball; igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; responsabilitat social empresarial; foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat.

La Resolució EMO/1868/2012, de 5 de setembre, va obrir la convocatòria per a l’any 2012 dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià.

Vista la proposta efectuada pel jurat per a la concessió de la Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2012, nomenat per la Resolució del conseller d’Empresa i Ocupació de data 5 de novembre de 2012;

Atès que l’article 32.c) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i el Govern, estableix que les decisions del Govern consistents en concessions d’honors i distincions adoptaran la forma de Decret;

Per tot això, a proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Atorgar la Medalla al treball President Macià 2012 a les persones següents:

Sr. Joan Buscà Ambrós.

Sr. Esteve Blasi Ferran.

Sr. Gregorio Lalmolda Arguís.

Sr. Josep Reverté Vidal.

Sra. Anna Hero i Sirvent.

Sr. Joan Pericas Garriga.

Sr. Lluís Casanovas i Riera.

Sr. Bonaventura Rebés i Torra.

Dr. Francesc Xavier Llovera Sáez.

Sr. Jordi Grau i Dillet.

Sr. Jordi Comas Matamala, a títol pòstum.

Sra. Maria Rosa Rubio Sau.

Sr. Joan Escolar Pujolar.

Sr. Jesús Farga i Muntó, a títol pòstum.

Article 2

Atorgar la Placa al treball President Macià 2012 a les entitats següents:

Girbau, SA.

Constructora Calaf, SAU.

Jutjats Mercantils de Barcelona.

Trias Galetes-Biscuits, SA (Galetes Trias).

Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa.

Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.

Barcelona, 20 de novembre de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

F. Xavier Mena

Conseller d’Empresa i Ocupació

(12.319.068)