Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 33/1992, de 10 febrer, d'atorgament de la Medalla i la Placa President Macià. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1578, pàg. 2054, de 3.4.1992).

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Treball

 • Núm. del document 033/1992

 • Data del document 10/02/1992

 • Data de publicació 26/02/1992

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1561

TEXT PUBLICAT

 NOTA. En aquest text s'han introduït             
 les correccions d'errada publicades en el DOGC.       
                               
 Atès que el Decret 496/1981, modificat pel Decret 10/1991, 
 de creació de la Medalla i de la Placa President Macià, 
 estableix que la Medalla s'atorgarà a aquelles persones que 
 s'hagin  distingit per la dedicació, la constància i 
 l'esperit d'iniciativa en la seva actuació laboral;     
                               
  Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que la 
 Placa President Macià s'atorgarà a les empreses i a les 
 entitats que s'hagin distingit per les millores i les 
 iniciatives de progrés adoptades en l'ordre laboral;    
                               
  Per tot això, vistos els diversos suggeriments en aquest 
 respecte, a proposta del conseller de Treball i d'acord amb 
 el Govern,                         
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
  S'atorga  la Medalla President Macià a les persones 
 següents:                          
 Sr. Jaume Aguadé i Sordé.
 Sr. Eduard Andreu i Casas.
 Sr. Santiago Bernaus i Español.
 Sr. Jaume Bonet i Presegué.
 Sr. Francesc Calvo i Cervantes.
 Sr. Joan de Déu Cañigueral i Colls.
 Sr. Ramon Canyellas i Torrent.
 Sr. José M. Carrasco Castro.
 Sr. Francesc Cordón i Surroca.
 Sr. Joan Deulofeu i Hortal.
 Sra. Elvira Farràs i Muntó                 
 Sr. Miquel Folguera i Bosch.
 Sr. Francesc Giménez i Borja.
 Sr. Joaquim Jordà i Martí.
 Sr. Félix Lasa i Vidaurreta.
 Sr. Antoni Llovera i Malla.
 Sr. José M. Luque Gómez.
 Sr. Enric Mañosas i Barrera.
 Sr. Isidre March i Mora.
 Sr. Pere Marés i Ibáñez.
 Sr. Manuel Massó i Martínez.
 Sr. Pere Mata i Fuentes.
 Sr. Lluís M. Mezquida i Gené.
 Sr. Joan Milà i Sedó.
 Sr. Juan Morante Rivas.
 Sr. Manuel Olivé i Sans.
 Sr. Florenci Oliveras i Pujolar.
 Sr. Ignasi Ponti i Grau.
 Sr. Manel Portavella i Casanova.
 Sr. Miquel Rambla i Castells.
 Sr. Jordi Roma i Rovira.
 Sr. Josep Sabaté i Marín.
 Sr. Francesc Sabater i Mecre.
 Sr. Josep Sanou i Munné.
 Sr. Rafael Soler i Nogués.
 Sra. Concepción Torné Vidal.
 Sr. Mariano Torres Roig.
 Sr. Ramon Trenchs i Pujal.
                               
 Article 2                          
  S'atorga la Placa President Macià a les entitats següents: 
  Cooperativa Agropecuària de Guissona, S. Coop. Ltda.
  Caixa de Crèdit del Col·legi d'Enginyers Industrials de 
 Catalunya, S. Coop. de Crèdit Catalana Ltda.
                               
 Barcelona, 10 de febrer de 1992               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ignasi Farreres i Bochaca                  
 Conseller de Treball