Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret 298/1993, de 8 d'octubre, de modificació del Decret 147/1987, de 31 de març, pel qual es regula l'activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components (DOGC núm. 1832, pàg. 8200, de 15.12.1993).

Dades bàsiques
 • Rang del document Correcció d'errades

 • Organisme emissor Departament d'Indústria i Energia

 • Data del document 08/10/1993

 • Data de publicació 07/02/1994

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1856

Disposicions que corregeix
TEXT PUBLICAT


                               
                               
                               
   Havent observat l'omissió de l'annex 2 esmentat a 
 l'article 5 del Decret mencionat, tramès al DOGC i publicat 
 al núm. 1832, pàg. 8200, de 15.12.1993, es fa constar a 
 continuació:                        
                               
 Annex 2                           
  Model de placa-distintiu.
                               
 (Vegeu annex 2 a la pàg. 724)