Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

RESOLUCIÓ 480/X del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Resolució

  • Organisme emissor Parlament de Catalunya

  • Núm. del document 480/X

  • Data del document 22/01/2014

  • Data de publicació 29/01/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6550

Afectacions
TEXT PUBLICAT

Tram. 203-00010/10


Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de gener de 2014, ha debatut el Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (tram. 203-00010/10), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 136.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Resolució

El Parlament de Catalunya, d'acord amb el que estableixen l'article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els apartats 1, 2 i 3 de l'article 136 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.


Palau del Parlament, 22 de gener de 2014


Miquel Iceta i Llorens

Secretari primer


Núria de Gispert i Català

Presidenta del Parlament