Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2257-2016, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (sentència).

Dades bàsiques
  • Rang del document Recurs d'inconstitucionalitat (TC)

  • Organisme emissor Tribunal Constitucional

  • Núm. del document 2257-2016

  • Data del document 03/11/2016

  • Data de publicació 17/11/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7249

Afectacions
TEXT PUBLICAT

El suplement del BOE núm. 263, de 31.10.2016, publica la Sentència 159/2016, de 22 de setembre, dictada pel Ple del Tribunal Constitucional en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 2257-2016, interposat pel President del Govern contra els articles 33, 36 –apartats 1 a 4-, 39, 40, 41, 44 i 59 a 64 de la Llei del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

En la sentència esmentada, el Tribunal Constitucional ha decidit:

“Estimar parcialment el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Govern d'Espanya contra la Llei del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i, en conseqüència:

a) Declarar que els articles 33; 36, apartats 1, 3 i 4; 39, apartats 1, 2 i 3; 40; 41, apartats 2, 3 i 4, i 44 de la Llei del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, són inconstitucionals i nuls.

b) Desestimar el recurs plantejat pel que fa a la resta.”

 

Barcelona, 3 de novembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern