Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 006/2008

  • Data del document 21/01/2008

  • Data de publicació 25/01/2008

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5056

TEXT PUBLICAT

Mitjançant el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, s'han traspassat a la Generalitat de Catalunya les funcions de l'Administració de l'Estat en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.

En conseqüència, de conformitat amb l'article 9.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Decreto:

Article 1

S'assignen al Departament de Justícia les funcions que han estat traspassades a la Generalitat de Catalunya per part de l'Administració de l'Estat mitjançant el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.

Article 2

El Departament de Justícia exerceix, respecte les funcions traspassades, les facultats que li corresponen segons la normativa vigent.

Barcelona, 21 de gener de 2008

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

(08.018.191)